Recruitment of CureQ researchers

Open positions for 3 PhD candidates

CureQ is now welcoming applications for 3 PhD-research projects for doctoral candidates to carry out the activities related to the aim of defining novel modulators of disease onset and progression. The three PhD students will work closely together on this topic and will explore strategies to accelerate selective handling of the mutant proteins to prevent them from initiating a toxic cascade. To that end, they will use high-content screening platforms to identify novel modulators of the disease-associated proteins and, in parallel, small molecules that target these modulators. In addition, reporters are to be developed that can register when the mutant protein initiates its detrimental effects in its earliest possible phase, not only relevant to further evaluate modulator effectiveness and defining when to treat, but also as tool to be included in the landscapes for the patient-derived culture models that we aim to develop to better define patient’s susceptibility elsewhere in the project.

Position 1: PhD candidate to develop sensitive biomolecular reporters to monitor the collapse of protein homeostasis and degeneration of polyglutamine diseases

Recruiting organisation:   UMCG (University Medical Center Groningen)

Host: Mark Hipp PhD and Harm Kampinga PhD

Status: Open (closes 1st March 2023)

Position 2: PhD candidate to develop chemical tools towards improved protein quality control in neurodegeneration

Recruiting organisation:   LUMC (Leiden University Medical Center)

Host: Monique Mulder, PhD

Status: Open (closes 6th March 2023)

Position 3: PhD candidate to study the modulation of aging-related protein aggregation and neurodegeneration by improved protein quality control

Recruiting organisation:   Princess Máxima Center for Pediatric Oncology

Hosts: The Hoeijmakers/Vonk Group (under supervision of Willianne Vonk, PhD)

Status: Open (closes 22nd February 2023)

——————————————————————————————-

Open vacatures voor 3 promovendi

Voor CureQ zijn wij momenteel zoek naar 3 enthousiaste promovendi voor projecten die tot doel hebben om nieuwe modulatoren te ontdekken die de aanvang en verloop van die ziekte van Huntington en/of een van beide spinocerebellaire ataxias (SCA-1 and SCA-3) zouden kunnen vertragen.

Deze drie promovendi zullen worden aangesteld op verschillende Universiteiten, maar zullen op dit onderwerp nauw samenwerken. Het gemeenschappelijke doel is om strategieën te zoeken die selectief aangrijpen op de mutante eiwitten om te voorkomen dat ze de ziekte veroorzakende, toxische cascade in gang kunnen zetten. Daartoe zullen ze screeningplatforms gebruiken om nieuwe modulatoren van de ziekte-geassocieerde eiwitten te identificeren. In parallel, zullen ze naar compounds gaan zoeken die zich op deze modulatoren richten om hun werking te stimuleren dan wel te remmen. Daarnaast zullen er zogenaamde reporters worden ontwikkeld die, op een zo vroeg mogelijk moment, kunnen registreren wanneer het gemuteerde eiwit zijn nadelige effecten initieert (ineenstorting van de eiwithomeostase). Dit kan vervolgens worden gebruikt om de effectiviteit van de modulator verder te evalueren. Gevalideerde reporters zullen vervolgens zullen onderdeel gaan van het werk uitmaken het zogenaamde landschapsprofiel dat we in een ander deel van het project willen opbouwen met patiënt-afgeleide 2D- en 3D-modellen (organoids), waarmee we de prognose (ziekte begin en progressie) van individuele gen-dragers beter hopen te kunnen vaststellen.

Positie 1: PhD ontwikkelt gevoelige biomoleculaire reporters om de ineenstorting van eiwithomeostase en degeneratie van polyglutamineziekten te kunnen monitoren.

Wervingsorganisatie:   UMCG (University Medical Center Groningen)

Projectleider: Mark Hipp PhD and Harm Kampinga PhD

Soliciteeren: vanaf nu tot 1 Maart

Positie 2: PhD ontwikkelt chemisch gereedschap om de enzymen betrokken bij het opruimen van deze gemuteerde eiwitten te identificeren en ‘bij te sturen’

Wervingsorganisatie:   LUMC (Leiden University Medical Center)

Projectleider: Monique Mulder, PhD

Soliciteeren: vanaf nu tot 6 Maart

Positie 3: PhD candidate to study the modulation of aging-related protein aggregation and neurodegeneration by improved protein quality control

Wervingsorganisatie:   Princess Máxima Center for Pediatric Oncology

Projectleides: The Hoeijmakers/Vonk Group

Soliciteeren: vanaf nu tot 22 Februari

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *